Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kerubok

2012.10.14

Kerubok

kerub.jpg

A kerubok az ábrahámi vallások szerint az angyali kar legfelsőbb képviselői közé tartoznak. A Biblia szerint Isten közvetlen környezetét alkotják, ők őrzik az Édenkertet és a Frigyládát. Ezékiel próféta látomásában négyszárnyú, négyarcú (ember, oroszlán, bika, sas) lények, akiknek minden irányban szemük van, és szüntelenül forgó kerekeken állnak. Ők alkotják Isten dicsőségének trón kocsiját.

A kerubok Isten trónjának oltalmazói. Ők állnak legközelebb a királyi székhez, és azt minden oldalról körülveszik.

A „kerub” szó jelentése: „akik imádkoznak”, vagy „akik közbenjárnak”. Készek arra, hogy védelmet nyújtsanak, és tudást adjanak át számunkra, de csak akkor, amikor mi is készek vagyunk elfogadni azt. 


Sokan félig embernek, félig állatnak látták őket, állítólag ragyogóbbak, mint az összes többi angyal. A kerubok eredetileg egyáltalán nem angyalok voltak, de idővel bejutottak a mennyei szférába. Személyes őrangyalként is tevékenykedhetnek.


Akkor keressük a kerubok segítségét, ha bölcsességet és tudást keresünk. Elérésük érdekében gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, kéket, pedig a keruboknak.

A Kerubok színe a fehéres rózsaszín, számarchetípusa az 5-ös, jelképe az ötágú csillag (pentagram). 

Hozzájuk tartozó feladat: Fejezzem ki magam bátran, új módon

Erényeik: kiterjedés; bőség; változás; kaland; kreatív szabadság; kötődésmentesség; érdeklődés; átfogó látásmód; fejlődés; rugalmasság; feltárás; képzelőerő; széles látókör; növekedés; aktivitás; leleményesség; egyenjogúság. 

A Kerubok, a tudás angyalai „égi jegyzőkként” működnek az ember éteri másában. Az ő feladatuk minden eseményt és történést feljegyezni, ami valaha is történt, mindent, amit gondolunk, érzünk és teszünk. Ők képviselik a mindentudás és mindenütt jelenlevőség isteni minőségét.

Az 5-ös számarchetípus arra ösztönzi a stabil, „megpihent” 4-est, hogy hagyja el merev viselkedési mintáját és lépjen tovább az ismeretlen felé a tapasztalatszerzés útján. Életünk során többször jutunk el abba a fázisba, amikor új lendületet kell vennünk, változtatnunk kell az addig megszokott, biztonságosnak hitt életünkön, és el kell hagyni a régit, hogy bátran belevághassunk az újba. Ezekben a kritikus időszakokban segítenek a Kerubok leleményességgel, kreativitással, aktivitással. 

Daszkalosz a személyiséget is az ötágú csillaggal szimbolizálta, mert az emberi személyiség mindig nő és változik, mindig újabb és újabb tapasztalatok felé mozdul.

Ha az egyén nem bízik a Mindenség gondoskodásában, az élet bőségében, akkor fösvénnyé válik, és mindenhez ragaszkodik, ami már idejétmúlt, megnehezítve ezzel a változást, a továbblépést és felemelkedést. A Kerubokra való ráhangolódás segít, hogy elfogadjuk az Univerzum bőségét, hogy szabaddá és kötődésmentessé válhassunk, és a maga teljességében élvezhessük az életet.

angel.jpg